قوانین و تعهدات

تعهدات ما به شما

۱- امانت داری، صداقت و بهینه سازی در طول روند همکاری
۲- شفاف سازی و اطلاع رسانی مداوم و مستمر از چگونگی انجام کار
۳- ارایه کلیه خدمات مورد توافق در کمال صداقت و دلسوزی
۴- کم کردن هزینه های اضافی و بالا بردن کیفیت کار در طول همکاری
۵- ارایه صورت حساب همراه با کلیه ضمایم حداکثر یک هفته بعد از برگشت کانتینر و ارایه هزینه ها توسط کشتیرانی

تعهدات شما به ما

۱- ارایه کلیه اسناد و مدارک لازم جهت ترخیص کالا (در صفحه نخست مدارک لازم قید شده است)
۲- پرداخت به موقع هزینه ها جهت انجام امور ترخیص
۳- ارایه اطلاعات کامل در مورد نوع و کاربرد کالا
۴- به عهده گرفتن هرگونه مسئولیت ناشی از عدم تطابق اسناد با کالای وارداتی یا نداشتن مدارک کافی ویا واردات کالاهای غیر استاندارد، تقلبی، غیر مجازیا قاچاق
۵- به عهده گرفتن هرگونه مسئولیت ناشی از خسارت یا آسیب کالاهای حمل شده به دلیل بسته بندی یا حمل نامناسب
۶- پرداخت چک های تضمینی برای برگشت کانتینر (برای شرکت ها و افراد حقوقی- بر اساس قوانین کشتیرانی)
۷- در نظر داشتن زمان لازم جهت انجام امور ترخیص بر اساس نوع کالا، استانداردی بودن آن و برخی موارد احتمالی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.