ضوابط صادرات شیر خشک اطفال

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸
شماره:۴۰۲/۱۶۵۰۵۹۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو بخشنامه های شماره ۶۱۳۷۳۷‏/۹۷‏/۱۷۵ مورخ ۲۴‏/۰۵‏/۹۷و شماره ۱۵۸۷۰۱۹‏/۹۷‏/۳۸۷ مورخ ۲۱‏/۱۲‏/۹۷، به پیوست نامه شماره ۳۳۵۶۶۵۶ مورخ ۲۶‏/۱۲‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و ضمن تأکید بر مفاد بخشنامه صدرالاشاره اعلام میدارد: صادرات شیر خشک اطفال صرفاً توسط واحدهای تولیدی مجاز مطابق مفاد نامه اشاره شده (ضمیمه این بخشنامه) امکانپذیر میباشد. بدیهی است مطابق مفاد بخشنامه مورخ ۲۴‏/۰۵‏/۹۷ (صدرالاشاره)، صادرات انواع شیرخشک صنعتی کماکان ممنوع میباشد.
فایل ضمیمه:

 

ضوابط صادرات محصول کینوا تولید داخل

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸
شماره:۴۰۱/۱۶۴۱۹۸۷ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی

 

 

پیگیری اظهارنامه های صادراتی اعلام وصول نشده

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۸
شماره:۴۰۰/۱۶۴۰۴۸۳ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو بخشنامه های منتهی به ۱۶۵۱۶۲‏/۹۷ مورخ ۱۸‏/۲‏/۹۷ موضوع تأکید بر لزوم پیگیری اعلام وصول و خروج محمولات صادراتی، با بررسی صورت گرفته در سامانه گزارشهای مدیریتی(سامانه MIS) به پیوست فایل مشخصات اظهارنامه های اعلام وصول نشده سال جاری (ده ماهه اول سال) و سنوات قبل ارسال می گردد. دستور فرمایید در اسرع وقت وضعیت کلیه اظهارنامه های متعلق به آن گمرک (مندرج در فایل ضمیمه) بررسی و نسبت به تعیین تکلیف اظهارنامه ها (ثبت خروج در سامانه جامع امورگمرکی، ابطال یا پیگیری قضایی) اقدام نمایند و مجدداً تاکید می گردد موارد ذیل به صورت مستمر تحت نظارت توامان گمرکات مبدأ و مرز خروجی قرارگیرد:
۱‏-گمرکات مبدأ صادراتی موظفند در خصوص اظهارنامه های صادراتی بررسی و نسبت به تعیین تکلیف نهایی اظهارنامه های اعلام خروج نشده ( ثبت خروج در سامانه جامع امورگمرکی ، ابطال یا پیگیری قضایی با هماهنگی واحدهای مربوطه و با رعایت بخشنامه ۲۲۶۰۶۷‏/۱۰۲‏/۶ مورخ ۳‏/۱۲‏/۹۵ مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته) اقدام و از نتیجه این دفتر رامطلع فرمایند.
۲‏- لازم است گمرکات مبدأ صادرات در خصوص اظهارنامه های صادراتی ، پس از انجام تشریفات صادرات، ظرف مدت حداکثر یک هفته نسبت به پیگیری اعلام وصول وخروج از مرز کالاهای صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام و در صورت عدم حصول نتیجه و احتمال عدم خروج کالا در اسرع وقت نسبت به استعلام از گمرک مرزی مربوطه اقدام و طی رونوشتی، مراتب را جهت پیگیری به حوزه نظارت واداره کل استان متبوع منعکس نمایند و درمرحله بعد درصورتیکه ظرف مهلت تعیین شده (یک هفته تا ده روز) نتیجه لازم حاصل نگردید، مجدداً مراتب را با تصریح سوابق پیگیری های انجام شده از گمرک مرزی مربوطه پیگیری و رونوشتی از مکاتبه را نیز به دفتر صادرات و دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی ارسال نمایند.
۳‏-گمرکات مرزی نیز پس از وصول کالاهای صادراتی در اجرای ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ضمن ثبت اعلام وصول حامل های مربوطه در سامانه جامع امور گمرکی، لازم است پس از خروج کل محموله صادراتی از مرز بلافاصله نسبت به ثبت اعلام وصول نهایی پروانه در سامانه موصوف اقدام نمایند. مقتضی است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ وبر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
فایل ضمیمه :

شرایط صادرات محصولات فولادی

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۷
شماره:۳۹۸/۱۶۳۵۵۲۶ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
محصولات فولادی پیرو بخشنامه های شماره ۳۷۷۶۱۸‏/۹۷‏/۱۰۱ مورخ ۰۵‏/۰۴‏/۹۷، ۴۲۸۲۳۰‏/۹۷‏/۱۱۶ مورخ ۱۶‏/۰۴‏/۹۷ و ۵۶۸۷۴۵‏/۹۷‏/۱۶۱ مورخ ۱۵‏/۰۵‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۴۲۱۳‏/۶۰ مورخ ۲۵‏/۱۲‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: صادرات محصولات فولادی با کدهای طبقه بندی ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶ و ۷۳۰۶ صرفاً از طریق واحدهای تولید کننده آن محصول و یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری سایر فرآورده های محصولات فولادی همانند شمش و آهن اسفنجی پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
فایل ضمیمه:

گروه بازرگانی و کارگزاری جم، دارای مجوز رسمی کارگزاری از گمرک ایران، فعالیت خود را در زمینه صادرات، واردات و ترخیص کالا از کلیه کشورهای مجاز در زمینه های مختلف شروع کرده است. این مجموعه با بکارگیری نیروهای متخصص و کار آزموده در کشورهای ایران، هلند، هندوستان و امارات متحده عربی در زمینه صادرات و ترخیص واردات زمینی، هوایی و دریایی و ریلی انواع کالاها از جمله صادرات محصولات فولادی ، جایگاه والایی را بین سایر شرکت ها با زمینه فعالیت مشابه کسب نموده و دارای افتخارات متعددی می باشد.

استمهال خروج موقت تریلر و نیمه تریلر فاقد شماره انتظامی

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۷
شماره:۳۹۷/۱۶۲۷۴۲۸ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی

پیرو بخشنامه شماره ۹۳۶۷۳۵‏/۹۷ مورخ ۳‏/۸‏/۹۷ موضوع استمهال خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر ) فاقد شماره انتظامی اعلام میدارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره انتظامی، تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۸ با رعایت مقررات مربوطه بلامانع میباشد. ضمناً مطابق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمت های مختلف وسایط نقلیه اقدام و شماره پلمب های مذکور را نیز در سامانه مربوطه ذکر نمایند.

لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب در تولید انواع کنسانتره سرب

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۶
شماره:۳۹۶/۱۶۱۷۶۸۶ محدوده شمول:صادرات -ورود موقت
به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۱۶۶۱‏/۶۰ مورخ۲۲‏/۱۲‏/۹۷مدیر کل محترم صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص کیل مصرف مواد معدنی حاوی سرب (با عیار ۴ الی ۲۵ درصدی) به ازای تولید هرتن کنسانتره سرب با عیارهای تعیین شده ارسال می گردد. دستور فرمایید با توجه به مفاد نامه موصوف اقدام لازم با رعایت سایر مقررات وتشریفات معمول فرمایند.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

فایل ضمیمه:

 

ممنوعیت و لغو ممنوعیت برخی کالاها.

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۲۱
شماره:۳۸۷/۱۵۸۷۰۱۹ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو ممنوعیت و  محدودیت های کالاهای صادراتی منتهی به بخشنامه شماره ۱۵۶۴۱۹۱‏/۹۷‏/۳۷۹ مورخ ۱۸‏/۱۲‏/۹۷ بدینوسیله نامه شماره ۳۲۶۲۹۶‏/۶۰ مورخ ۱۸‏/۱۲‏/۹۷ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت موضوع ممنوعیت و لغو ممنوعیت صادرات برخی اقلام جهت اقدام ارسال می گردد. ضمنا با توجه به اینکه در خصوص بند شماره ۱ نامه مزبور( صادرات شیر خشک اطفال) جهت چگونگی اخذ مابه التفاوت ویا اخذ تعهد مذکور در نامه صدرالاشاره توسط سازمان مربوطه با وزارت صمت مکاتبه صورت پذیرفته، به محض دریافت پاسخ ، نتیجه متعاقباً جهت اجرا اعلام می گردد.

شایسته است ضمن اقدام لازم ، مراتب به کلیه واحد های تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر بعمل آورند.

فابل ضمیمه:

کیل مصرف باطری فرسوده در تولید شمش سرب

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸
شماره:۳۸۲/۱۵۷۱۱۴۴ محدوده شمول:صادرات -ورود موقت
پیرو بخشنامه شماره ۹۸۵۷۸۱‏/۹۷ مورخ ۱۵‏/۰۸‏/۹۷ در خصوص میزان مجاز به صادرات شمش سرب از محل ورود موقت یک تن باطری قراضه، به پیوست تصویر نامه شماره۳۱۷۹۶۲‏/۶۰ مورخ ۱۱‏/۱۲‏/۹۷ مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص میزان شمش و سایر محصولات استحصالی از محل ورود موقت یک تن باطری فرسوده و نیز نامه های شماره ۲۷۵۱۴۵‏/۶۰ مورخ ۲۵‏/۱۰‏/۹۷ و ۲۶۲۷۶۰‏/۶۰مورخ ۱۱‏/۱۰‏/۹۷ دفتر مزبور در خصوص اجرایی بودن سقف مجاز به صادرات شمش سرب از محل ورود موقت از تاریخ ۹‏/۸‏/۹۷ (بدون توجه به زمان انجام ورود موقت) جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. دستور فرمایید با توجه به مفاد نامه های موصوف اقدام لازم با رعایت سایر مقررات وتشریفات (من جمله تبصره (۲) ماده ۸۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در زمینه ضایعات قابل مصرف مجدد و دارای ارزش تجاری) معمول فرمایند.
شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.
فایل ضمیمه:

 

 

مرجع تشخیص گوجه فرنگی گلخانه ای صادراتی

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸
شماره:۳۸۰/۱۵۶۶۸۰۰ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو بخشنامه های منتهی به شماره۹۵۵۲۶۴‏/۹۷ مورخ ۷‏/۸‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۱۳۰‏/۵۰۴‏/۹۷ مورخ ۱۲‏/۱۲‏/۹۷ مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: علاوه بر نمایندگان معرفی شده قبلی مندرج در بخشنامه های پیروی، آقای مدد علی رستمی نیز به عنوان نماینده وزارت جهادکشاورزی جهت درج مجوزهای سیستمی گلخانه ای بودن محموله های گوجه فرنگی صادراتی در سامانه جامع امورگمرکی، معرفی می گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
فایل ضمیمه:

 

تاکید بر ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله

طبقه بندی:۱۳۹۷ مرجع صادر کننده:دفتر صادرات تاریخ تصویب:۱۳۹۷/۱۲/۱۸
شماره:۳۷۹/۱۵۶۴۱۹۱ محدوده شمول:صادرات -غیرنفتی
پیرو بخشنامه های شماره ۷۳۵۵۱۵‏/۹۷‏/۲۰۴ مورخ ۲۰‏/۶‏/۹۷ و ۱۳۴۲۳۳۹‏/۹۷‏/۳۳۳ مورخ ۱‏/۱۱‏/۹۷، به پیوست تصویر نامه شماره ۲۹۷۴۴۱‏/۶۰ مورخ ۱۶‏/۱۱‏/۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال واعلام میدارد: ممنوعیت صادرات انواع کاغذ و کاغذ باطله تحت تعرفه های مندرج در ردیف های ۱۱ تا ۲۲ جدول پیوست نامه شماره ۱۵۸۵۲۷‏/۶۰ مورخ ۱۵‏/۶‏/۹۷ (ابلاغ شده طی بخشنامه ۷۳۵۵۱۵‏/۹۷‏/۲۰۴)و کاغذهای موضوع نامه شماره ۵۰۸۷۹‏/۱۰۰‏/۹۷ مورخ ۳۰‏/۱۰‏/۹۷ سازمان توسعه تجارت ایران (ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۳۴۲۳۳۹‏/۹۷‏/۳۳۳ )، همچنان به قوت خود باقی است. دستور فرمایید ارزیابان و کارشناسان محترم دقت کافی در راستای رعایت مفاد بخشنامه های ابلاغی به عمل آورند.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحد های تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول نمایند.
فایل ضمیمه:

زمینه های فعالیت جم