مراکز و دفاتر جم

ردیف شعبه کشور آدرس و تلفن
۱ مرکزی اصفهان ایران اصفهان، چهارراه پلیس، ابتدای شریعتی غربی،پلاک ۱۹۶

۵ الی ۳۱۳۱۹۱۷۰-۰۳۱

۲ تهران ایران تهران – میدان آرژانتین – ابتدای خیابان الوند- بن بست برمک- شماره۱۰- واحد۷-۰۹۱۳۱۲۱۳۰۹۰ – ۰۲۱۸۸۸۷۶۲۸۳
۳ بندرعباس ایران بلوار پاسداران- ساختمان سپید- طبقه سوم-۰۹۱۳۱۲۱۳۰۹۰
۴ دبی امارات عربی متحده P.O.BOX 3515 DUBAI-U.A.E
۵ هلند هیرلن

Nazareth straat 74۶۴۱۸GG Heerlen

Netherland

 

۶ هندوستان بنگلر

no.39,ganigara a lane,siddanna lane cross,nagarthpet cross,bengaluru 560002