Tehran-Imam-Khomeini-International-Airport

گمرک فرودگاه امام خمینی تهران (ره)

گمرک فرودگاه امام خمینی تهران (ره)، از ابتدای عملیاتی شدن در سالن مسافری به انجام تشریفات مسافرین ورودی و در بخش بسیار کوچکی از فرودگاه به امور تجاری مشغول گردید که از سال ۱۳۹۰در راستای سیاست های دولت و آمایش سرزمین طرح ادغام گمرکات استان تهران ، گمرک امانات پستی و گمرک مهرآباد تحت نظارت گمرک فرودگاه امام خمینی تهران (ره) انجام فعالیت می کنند.
گمرک فرودگاه امام خمینی تهران (ره) بزرگترین مرز هوایی کشور می باشد که از سال ۱۳۸۴ به صورت شبانه روزی به خدمت گیرندگان و فعالان عرصه تولید ارائه می نماید که در مجموع دارای ۶ حوزه می باشد :
حوزه ۱ تجاری ؛حوزه ۲ تجاری؛حوزه ۳ امانات پستی؛حوزه ۴ امور مسافری؛حوزه ۵ مهرآباد و حوزه ۶ گمرک تخصصی نفت
گمرک فرودگاه امام خمینی تهران از رویه های ورود قطعی و موقت، صادرات قطعی و موقت، ترانزیت داخلی و خارجی، مسافری، مرجوعی و قضایی برخوردار است.
در حال حاضر روزانه بیش از۴۰۰ اظهارنامه در کلیه رویه ها تنظیم می گردد که از این لحاظ در بین گمرکات استان تهران مقام نخست و در بین گمرکات کشور مقام دوم را داراست.
همچنین این مجموعه به سبب وجود حساسیت های خاص از رویه های پست سریع، فریت و پست سیاسی بهره مند می باشد. سالن مسافری این گمرک بطور متوسط شبانه روز پذیرای بالغ بر ۱۵۰۰۰ مسافر می باشد.

گروه بازرگانی و کارگزاری جم، با داشتن شعبه های عملیاتی در بندر عباس، تهران، اصفهان، بوشهر و دیگر گمرکات کشور آماده ارائه خدمات در زمینه ثبت سفارش، اخذ ترخیصیه و کلیه امور مربوط به ترخیص کالا از کلیه گمرکات مجاز کشور آماده همکاری با شما عزیزان می باشد.

فرایند ترخیص کالا گمرک فرودگاه امام شامل چهار گام زیر می باشد:

گام اول

 • اعلام ورود کالا

 • قبض انبار و ترخیصیه

گام سوم

 • حقوق و عوارض

 • اخذ پروانه سبز گمرکی

گام چهارم

 • تسویه انبارداری

 • حمل و بارگیری

گام دوم

 • دریافت مدارک و اظهارنامه

 • نمونه برداری و آزمایشگاه

 • ارزیابی

 • استاندارد

 • کارشناسی